potencija

LOVEGRA (tablete za stimulaciju zena)

Ajanta pharma, 4x100mg

zenska-viagra

preparati-za-potenciju

Zenska viagra - LOVEGRA - sastav

Jedna LOVEGRA film tableta sadrži 100 mg sildenafila u obliku citrata, kao i pomoćne supstance (npr. mikrokristalna celuloza, magnezijum stearat i dr.).

VIACYMINE LOVEGRA (zenska viagra) dejstvo

Sildenafil je snažan i selektivni inhibitor cGMP-specifične fosfodiesteraze (PDE 5), odgovorne za razlaganje cikličnog GMP u corpus cavernusumu vagine. Lek nema direktno relaksantno dejstvo, već potencira relaksantno dejstvo azot monoksida (NO) u kavernoznom telu. Pri seksualnoj stimulaciji, kada je sistem NO/cGMP aktiviran, sildenafil inhibiše PDE 5, razgradnja cGMP je manja, pa njegova koncentracija u corpus cavernusumu raste. Prema tome, seksualna stimulacija je uslov za farmakološko dejstvo leka.

Indikacije

Odsustvo i/ili smanjen libido kod žena, odsustvo osetljivosti na seksualne nadražaje,smanjena vlažnost vagine, kao i otežano dostizanje vrhunca tj orgazma.

Zenska viagra doziranje i primena

Preporučena doza preparata LOVEGRA (zenska viagra) je 100 mg, 1 sat pre seksualnog odnosa (aktivnosti), a maksimalni broj doza u toku jednog dana je jedna tableta. lako je kod starijih zena slobodna koncentracija leka u plazmi visa za oko 40% ,od odgovarajuće koncentracije leka kod mladih i zdravih zena (18-45 godina).

LOVEGRA - ZENSKA VIAGRA film tablete su namenjene za peroralnu primenu. Gutaju se cele, bez žvakanja, sa malo lečnosti.

Neželjena dejstva

Podnošjivost leka je dobra. Neželjena dejstva su obično prolazna (min-sati), a blago su do umereno izražena. Njihova incidenca zavisi od doze sildenafila, incidenca raste sa povećanjem doze. Najčešća neželjena dejstva su: prolazna glavobolja (12,8%), crvenilo (10,4%), vrtoglavica (1,2%), dispepsija (4,6%) i rinitis (1,1%). Iako poseduje blago vazodilatatorno dejstvo, sildenafil ne menja srčanu frekvencu. U kliničkim studijama, dispepsija (12%) i promene vida (11%) bile su češće posle primene većih doza (>200mg)

Kontraindikacije

Dokazana preosetljivost na lek i/ili bilo koji sastojak farmaceutske formulacije leka. Istovremena primena nitrata ili donora NO (npr. amil nitrat),zato sto sildenafil potencira hipotenzivno dejstvo nitrata svojim delovanjem na NO/cGMP sistem.

Specijalna upozorenja

Pre propisivanja leka, obavezan je detaljan pregled zene (pacijentkinje). Kardiološki pregled pacijentkinje je obavezan, seksualna aktivnost je povezana sa određenim stepenom srčanog rizika. Sildenafil je vazodilatator koji može izazvati blagu i prolaznu hipotenziju. Veliki rizik imaju zene-pacijenti sa povećanom osetljivošću na vazodilatatore. Lek potencira hipotenzivno dejstvo nitrata. Lekovi za ovakvu vrstu terapije ne bi trebalo da se koriste kod zena sa nepredvidljivim i/ili neurednim seksualnim životom.

Mere opreza

Lek se primenjuje kod zena, pa samim tim trudnoća i dojenje nisu stanja relevantna za njegovu primenu. Obavestite svog lekara o svim lekovima koje uzimate, obratite mu pažnju na lekove za lečenje angine pektoris (npr. nitrati i si.) Tabletu uzmite 1 sat pre seksualne aktivnosti. Progutajte je bez žvakanja sa malo tečnosti. Uzmite samo jednu tabletu dnevno. Lek ima farmakolosko dejstvo isključivo kada ste seksualno stimulisani. Dejstvo započinje 30-60 min posle uzimanja. Posle obilnog obroka, potrebno je vise vremena za započinjanje dejstva leka. Ne preporućuje se konzumiranje alkoholnih pica u većoj meri pre uzimanja leka. Lek ćuvajte na temperaturi do 30°C, izvan domašaja dece. Ne koristite ga posle isteka roka upotrebe označenog na originalnom pakovanju.

Trudnoća i laktacija

Lek se primenjuje kod žena, pa trudnoća i dojenje nisu stanja relevantna za njegovu primenu.

Upravljanje vozilima i mašinama

Vrtoglavice i promene vida mogu smanjiti sposobnost za upravljanje motornim vozilima, mašinama kao i rada na visinama.

Način čuvanja

Na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju da bi se lek zaštitio od vlage.

Rok upotrebe

Označen na originalnom pakovanju (5 godina).

Povratak na naslovnu stranu

© 2011 Potencija.org sva prava zadržana.