potencija

Kamagra gel (gel za potenciju)

Ajanta pharma, 7x100mg

kamagra-gel

preparati-za-potenciju

Kamagra gel sastav

Jedna kesica KAMAGRA GEL-a sadrži 100 mg sildenafila u obliku citrata, kao i pomoćne supstance (npr. mikrokristalna celuloza, magnezijum stearat i dr.). Kamagra gel Beograd Srbija prodaja po najpovoljnijim cenama. Najpouzdaniji preparati za potenciju Beograd!

Kako deluje kamagra gel?

Sildenafil je snažan selektivni inhibitor cGMP-specifične fosfodiesteraze (PDE 5), odgovorne za razlaganje cikličnog GMP u corpus cavernusumu penisa. Lek nema direktno relaksantno dejstvo, već potencira relaksantno dejstvo azot monoksida (NO) u kavernoznom telu. Pri seksualnoj stimulaciji, kada je sistem NO/cGMP aktiviran, sildenafil inhibiše PDE 5, razgradnja cGMP je manja, pa njegova koncentracija u corpus cavernosumu raste. Prema tome, seksualna stimulacija je uslov za farmakološko dejstvo leka.

Kamagra gel upotreba i doziranje

Preporučena doza preparata KAMAGRA GEL je 100mg, 1 sat pre seksualnog odnosa (aktivnosti), a maksimalni broj doza u toku jednog dana je jedna kesica. Iako je kod starijih muskaraca slobodna koncentracija leka u plazmi visa za oko 40 % ,od odgovarajuće koncentracije leka kod mladih i zdravih dobrovoljaca (18-45 godina), incidenca neželjenih dejstava leka nije povećana. KAMAGRA U GELU su kesice, namenjene za peroralnu primenu, jedna kesica se rastvara u 100ml vode,razmuti se i popije odjednom.

Indikacije

Erektilna disfunkcija (impotencija muškarca tj. nemogućnost da se postigne ili održi erekcija penisa za zadovoljavajuću seksualnu aktivnost).

Neželjena dejstva

Podnošjivost leka je dobra. Neželjena dejstva kamagra gel-a su obično prolazna (min-sati), a blago su do umereno izražena. Njihova incidenca zavisi od doze sildenafila, incidenca raste sa povećanjem doze. Najčešća neželjena dejstva su: prolazna glavobolja (12,8%), crvenilo (10,4%), vrtoglavica (1,2%), dispepsija (4,6%) i rinitis (1,1%). Iako poseduje blago vazodilatatorno dejstvo, sildenafil ne menja srčanu frekvencu. U kliničkim studijama, dispepsija (12%) i promene vida (11%) bile su češće posle primene većih doza (>200mg).

Kontraindikacije

Dokazana preosetljivost na lek i/ili bilo koji sastojak farmaceutske formulacije leka. Istovremena primena nitrata ili donora NO (npr. amil nitrat),zato sto sildenafil potencira hipotenzivno dejstvo nitrata svojim delovanjem na NO/cGMP sistem.

Specijalna upozorenja

Pre propisivanja leka, obavezan je detaljan pregled bolesnika, npr. anamneza i fizički pregled da bi se utvrdila erektilna disfunkcija, po mogućstvu odredio njen uzrok i identifikovala odredjena terapija. Kardiološki pregled bolesnika je obavezan, seksualna aktivnost je povezana sa određenim stepenom srčanog rizika. Sildenafil je vazodilatator koji može izazvati blagu i prolaznu hipotenziju. Veliki rizik imaju pacijenti sa povećanom osetljivošću na vazodilatatore. Lek potencira hipotenzivno dejstvo nitrata. Lekovi za terapiju erektilne disfunkcije se moraju oprezno primenjivati kod muškaraca sa anatomskim anomalijama penisa. Lekovi za terapiju erektilne disfunkcije ne bi trebalo da se koriste kod muškaraca sa nepredvidljivim i/ili neurednim seksualnim životom. Primena KAMAGRA GELA se ne preporučuje zajedno sa drugim lekovima za lečenje erektilne disfunkcije.

Mere opreza

Lek se primenjuje kod muškaraca sa erektilnom disfunkcijom, pa trudnoća i dojenje nisu stanja relevantna za njegovu primenu. Obavestite svog lekara o svim lekovima koje uzimate, obratite mu pažnju na lekove za lečenje angine pektoris (npr. nitrati i si.) KAMAGRA GEL se uzima 1 sat pre seksualne aktivnosti. Jednu kesicu rastvoriti u 100ml vode i popiti odjednom. Uzmite samo jednu kesicu dnevno.Izaziva erekciju isključivo kada ste seksualno stimulisani, ne izaziva erekciju ako niste seksualno uzbuđeni. Dejstvo započinje 30-60 min posle uzimanja. Posle obilnog obroka, potrebno je vise vremena za započinjanje dejstva leka. Alkohol prolazno smanjuje sposobnost erekcije ne preporućuje se konzumiranje alkoholnih pica u većoj meri pre uzimanja leka. Lek ćuvajte na temperaturi do 30°C, izvan domašaja dece. Ne koristite ga posle isteka roka upotrebe označenog na originalnom pakovanju.

Trudnoća i laktacija

Lek se ne primenjuje kod žena, pa trudnoća i dojenje nisu stanja relevantna za njegovu primenu.

Upravljanje motornim vozilima

Vrtoglavice i promene vida mogu smanjiti sposobnost za upravljanje motornim vozilima, mašinama kao i rada na visinama.

Način čuvanja

Na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju da bi se lek zaštitio od vlage.

Rok upotrebe

Označen na originalnom pakovanju.

Povratak na naslovnu stranu

© 2011 Potencija.org sva prava zadržana.